Tým

Tým AkSen v Praze se skládá z dobrovolníků, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti sociální sféry, antropologie, financí a bankovnictví, služeb, pedagogiky a projektového managementu. 

Hlavní členové týmu jsou uvedení níže. 

Lucia Desmarquest, předsedkyně představenstva 

Lucia je zakladatelkou organizace AkSen – aktívny senior a na Slovensku vede více než 40-členný tým AkSen. Lucia pracuje na seniorské pozici v privátním bankovnictví banky Sociéte Generale se zaměřením na region Centrální Evropy. V minulosti působila jako mezinárodní interní auditor ve finančním sektoru. Lucie vystudovala mezinárodní obchod a ekonomii na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a v Grenobli. Lucie je držitelkou doktorátu ze sociální antropologie na Univerzitě ve Fribourgu a v Cambridge. Též absolvovala exekutivní program Governing for NonProfit Excellence na Harvard University.

Kontakt: ldesmarquest@aksen.org 

  Emília Wardrop Mamajová, členka představenstva 

Emília spolupracuje s AkSen na Slovensku od roku 2011 a po několika letech rychlé expanze se ujala rozběhnutí činnosti AkSen v České republice kde vede lokální tým. Emília pracuje pro globální investiční firmu PineBridge Investments, ve které se zaměřuje na private equity investice ve střední a východní Evropě. Emília vystudovala MBA s vyznamenáním na University of Chicago Booth School of Business a Fakultu financí na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici

  Kontakt: ewardrop@aksen.org 

  Alena Zagorová, členka představenstva 

Alena je výkonnou ředitelkou AkSen – aktivní senior. V posledních letech pracovala jako výkonná a projektová manažerka v organizaci poskytující sociální služby. K předešlým zkušenostem Aleny patří dlouholetá praxe v oblasti administrativy v rámci Akademie věd ČR a praxe v oblasti neziskové sféry a sociálních služeb. Alena vystudovala VŠE v Praze a absolvovala kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, se zaměřením na oblast duševního zdraví.

  Kontakt: azagorova@aksen.org 

  Michal Chour, člen představenstva 

Michal je generálním ředitelem hotelu Radisson Blu Alcron v Praze a v oblasti hotelového průmyslu působí již od roku 1991. Michal několik let zastával pozici viceprezidenta Prague Convention Bureau a v současnosti je viceprezidentem představenstva Americké Obchodní Komory. Jako zástupce hotelu se Michal aktivně podílí na spolupráci s dětským domovem a na podpoře neziskové organizace Dobrý Anděl. Michal vystudoval International Institute of Hotel Management a MBA na University of Calgary.

  Kontakt: mchour@aksen.org 

  Andrej Kiska, člen představenstva 

Andrej je partnerem v Credo Ventures, společnosti rizikového kapitálu, která investuje do začínajících technologických firem ve střední a východní Evropě. Andrej zároveň spolupracuje s neziskovou organizaci Leaf a slovenskou pobočkou Transparency Inernational, kde se podílel na formování fundraisingové strategie. Andrej vystudoval McIntire School of Commerce na University of Virginia v USA se zaměřením na finance a management.

  Kontakt: akiska@aksen.org 

  Mária Mamajová, koordinátorka aktivit 

Mária vede v AkSen pohybové aktivity a jako dobrovolník i cvičení na Praze 2 v klubu seniorů a v denním stacionáři. Mária má 13 let zkušeností v práci se seniory jako cvičitelka v několika seniorských centrech v Chicagu, kde vedla a koordinovala pohybové programy pro seniory a pacienty s Parkinsonovou chorobou. V minulosti pracovala Mária 23 let jako učitelka tělesné a zdravotní výchovy na střední škole a vedla regionální centrum Unie žen, ve kterém organizovala programy pro rodiny s postiženými dětmi. Mária vystudovala Akademii tělesné výchovy ve Varšavě.

  Kontakt: mmamajova@aksen.org 

  Daniela Radková, koordinátorka aktivit 

Daniela má na starosti kulturní a pohybové aktivity AkSen. Má celoživotní pedagogické zkušenosti jako učitelka biologie, chemie a zdravého životního stylu na gymnáziu. Studium absolvovala na PřF Univerzity Karlovy Praha a později ho doplnila o tříleté studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala cvičitelský kurz cvičení při hudbě a působila jako cvičitelka džezgymnastiky a lektorka country tanců. V roce 2015 ukončila studium na Univerzitě třetího věku, Fakultu tělesné výchovy a sportu, v roce 2016 Pedagogickou fakultu, pokračuje ve studiu na ČVUT. Příležitostně vyučuje country tance a občasně přednáší o zdravém životním stylu a zdravém stravování.

  Kontakt: dradkova@aksen.org