Náš příběh

AkSen – aktivní senior, z.s. je komunitní a informační platforma, která usiluje o aktivizaci seniorů, jejich společenskou integraci a propojení a 0 o budování tolerance mezi generacemi. Zároveň se snaží pomáhat sociálně slabším seniorům. AkSen působí v Praze od roku 2013 a svou činností navázal na činnost občanského sdružení AkSen – aktívny senior, které působí na Slovensku od roku 2009.
AkSen ve svých počátcích působil jako on-line expertizní poradenské centrum pro seniory. Postupně vznikla potřeba osobních kontaktů a setkávání. První komunitní centrum s pravidelnými týdenními aktivitami vzniklo v Piešťanech, kde je centrála slovenského AkSen. Postupně vznikala další centra na Slovensku a vzhledem k zájmu seniorů rozšířil AkSen koncem roku 2013 svoji činnost i do České republiky. Zakladatelkou organizace je Lucia Desmarquest, která do projektu postupně zapojila celou svou rodinu, přátele a známé, což vedlo k vytvoření týmu složeného ze tří generací. Tento aspekt vnáší do organizace dynamiku a inovativnost. Bohatý program společenských, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí přilákal do AkSen mnoho lidí ve věku 50+, kteří pochopili, že i život v seniorském věku může být plnohodnotný a smysluplný. Společné aktivity nedovolí seniorům cítit se osaměle a jsou výbornou prevencí fyzických i psychických problémů. Kromě programu vlastních aktivit, který zčásti tvoří samotní členové, informuje AkSen své členy prostřednictvím webové a facebookové stránky o aktivitách pro seniory organizovaných jinými organizacemi. Členové týmu AkSen pracují postupně na budování dalších služeb a poradenství.

Poslání

Podpora a propagace aktivního života seniorů

Cíle

  • prosazovat zájmy seniorů;
  • zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o aktivní roli seniorů ve společnosti;
  • zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační komunikaci;
  • umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití jejich životních zkušeností;
  • organizovat akce, poskytovat služby pro seniory a zprostředkovávat služby poskytované seniory, a to buď samostatně anebo ve spolupráci s partnery;
  • poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života (bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost);
  • pomáhat sociálně slabším, nemocným a postiženým seniorům.