Náš příběh

Foto členov týmu Aksen

AkSen – aktivní senior, z.s. je komunitní a informační platforma, která usiluje o aktivizaci seniorů, jejich společenskou integraci a o propojení a budování tolerance mezi generacemi, zároveň se snaží pomáhat sociálně slabším seniorům. AkSen působí v Praze od roku 2013 a svou činností navázal na činnost občanského sdružení AkSen – aktívny senior, které působí na Slovensku od roku 2009.

AkSen ve svých počátcích působil jako on-line expertizní poradenské centrum pro seniory. Postupně vznikla potřeba osobních kontaktů a setkávání. První komunitní centrum s pravidelnými týdenními aktivitami vzniklo v Piešťanech, kde je centrála slovenského AkSen. Postupně vznikala další centra na Slovensku a vzhledem k zájmu seniorů AkSen rozšířil koncem roku 2013 svoji činnost i do České republiky.

Zakladatelkou organizace je Lucia Desmarquest, která do projektu postupně zapojila celou svojí rodinu, přátelé a známé, což vedlo k vytvoření týmu složeného ze tří generací. Tento aspekt vnáší do organizace dynamiku a inovativnost.
Bohatý program společenských, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí přilákal do AkSen mnoho lidí ve věku 50+, kteří pochopili, že i život v seniorském věku může být plnohodnotný a smysluplný. Společné aktivity nedovolí seniorům cítit se osaměle a jsou výbornou prevencí před fyzickými i psychickými problémy.

Kromě programu vlastních aktivit, který zčásti tvoří samotní členové, AkSen informuje své členy prostřednictvím webové a facebookové stránky o aktivitách pro seniory i od jiných organizací. Pracujeme postupně na budování dalších služeb (bazar, seznamka, slevy od partnerů, burza pomoci, trh práce) a poradenství v oblasti bydlení, financí, práva, psychologie, sociálních dávek, vzdělávání, zdraví a životního stylu.

Poslání AkSen

  • prosazovat zájmy seniorů;
  • zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o aktivní roli seniorů ve společnosti;
  • zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační komunikaci;
  • umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití jejich životních zkušeností;
  • organizovat akce, poskytovat služby pro seniory a zprostředkovávat služby poskytované seniory, a to buď samostatně anebo ve spolupráci s partnery;
  • poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života (bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost);
  • charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a postižené seniory.