Regionální pobočky

AkSen v České republice působí zatím jenom v Praze, ale je naším cílem otevřít do budoucna centra i v dalších regionech.

Praha – AkSen centrála
Adresa: Ehlenův dům, ul. 28. Října, Praha 1
Výkonná ředitelka: Alena Zagorová azagorova@aksen.org
Koordinátorka: Mária Mamajová mmamajova@aksen.org
Koordinátorka: Daniela Radková dradkova@aksen.org

AkSen na Slovensku působí v Piešťanech (centrála), Bratislavě, Banské Bystrici, Prešově a Nových Zámcích.
Adresy a kontakty jednotlivých slovenských AkSen center nalezete na: http://www.aksen.sk/kontakt