Klecanský zpravodaj, únor 2021

Reportáž z tříkrálového setkání v Domě s pečovatelskou službou v Klecanech najdete na stránkách 8/9.