Rozhovor s Jaroslavem Zelenkou na téma "hormeze"

Rozhlasový rozhovor s autorem knihy "Nečekaný lék" na téma hormeze. Jedná se o systém zabývající se prodloužením života a prevencí nemocí stáří. Rozhovor najdete zde.