Rozhovor s gerontoložkou Ivou Holmerovou

Rozhlasový rozhovor o prevenci nemocí stáří, stavu geriatrie v Čechách, nadužívání léků, důležitosti mezigeneračních vztahů, atd., najdete zde.

Nejen lidé v seniorském věku často užívají víc léků, než je zdrávo. Jde o takzvanou polyterapii. Lidé se prostě musí dívat na to, co užívají. Podle gerontoložky se velmi často stává, že mezi desítkami tablet najdou několik se stejným účinkem jen s jiným komerčním jménem. Co s tím? Buďte sami aktivní a účinnost léků zkontrolujte. Máte několik možností: na internetu, v geriatrické ordinaci nebo se můžete obrátit na klinické farmaceuty. Velké množství léků má totiž často protichůdné účinky a taky množství vážných nežádoucích účinků. Navíc se často stává, že člověk musí některé medikamenty užívat jen proto, že mu jiné léky způsobují nějaké další potíže. Takový člověk, a nemusí jí jen o seniora, se tak dostane do bludného kruhu...