Přehled změn a novinek pro účastníky provozu v dopravě

Přehled změn a novinek pro účastníky provozu v dopravě v roce 2022
Zveřejněno uživatelem Redakce | Senior řidič
 
Možnost obce iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace, zpřísnění postihu za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení či boční odstup při předjíždění cyklistů. Ministerstvo dopravy přináší přehled legislativních změn v roce 2022.
Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky. (Jedná se o pruhy vyhrazené autobusům, taxislužbě, vozidlům záchranné služby a policii)
Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče
Nově dostanou od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.
Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se od 1. ledna 2022 nově zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.
Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.


Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému
V roce 2022 také dostala vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.
Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově je od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Doposud bylo možné traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.