Bezplatné sociální poradenství pro seniory

KRÁSA POMOCI nabízí seniorům bezplatné odborné sociální poradenství. Jejich služeb můžete kdykoliv využít:

NEROZUMÍTE SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DÁVEK PRO SENIORY?

HLEDÁTE PEČOVATELKU, ASISTENTA, NEBO DOBROVOLNÍKA?

- nabízíme odborné sociální poradenství seniorům a jejich blízkým 
- na jednom místě získáte ucelené informace o dostupných sociálních službách, materiální podpoře (např. příspěvek na péči) a pomůckách, které vám usnadní život
- anonymně, bezplatně

Naše kontaktní místa:
Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice – atrium pavilonu A
U Vojenské nemocnice 1/1200, Praha 6
úterý a čtvrtek 10–14 h
Fakultní nemocnice v Motole (od 1. 6. 2016)
V Úvalu 84, Praha 5
středa 9–12 h hlavní vestibul části pro dospělé – vedle informací
Úřad MČ Praha 2
Náměstí Míru 20/600, Praha 2
středa 8–11 h, přízemí radnice
Poradna Krása pomoci, o.p.s.
http://www.krasapomociops.cz/kontakty/
Perucká 2483/9, Praha 2
po telefonické dohodě