Návštěva Bílkovy vily

Dne 24. ledna se v zahradě Bílkovy vily na Hradčanech shromáždilo 31 seniorů, aby si s odborným výkladem paní Emmy Lisničové, prohlédli překrásnou dvouposchoďovou secesní vilu. Nová expozice byla ve vile otevřená k výročí 150. narozenin Františka Bílka v červnu 2022.
Stavba s okolní zahradou a pomníkem “Komenský se loučí s vlastí” je zapsaná do seznamu kulturních památek České republiky. A zážitek z návštěvy byl skutečně ohromující. Už samotný popis budovy a jejího průčelí byl důkazem autorova geniálního přemýšlení, spirituality a spjatosti s přírodou, což nakonec charakterizuje celé dílo Františka Bílka. Vila je ojedinělým důkazem symbolismu v evropské architektuře. V ateliéru jsou vystaveny monumentální sochy a figurální kompozice v nadživotních velikostech. Obytná část domu dává tušit, že život v tomto domě musel být inspirativní, i když velmi náročný. František Bílek si do domu sám navrhl nábytek, keramiku, lustry a jeho myšlenky a symboly najdeme v drobných detailech, které v nás vzbuzovaly úžas. Naše průvodkyně poukazovala na detaily, které bychom jako obyčejní návštěvníci ani nepostřehli. Až tam si člověk uvědomí sílu díla Františka Bílka, která vyplňovala každý detail v jeho domě.

Děkujeme Emmě Lisničkové za její profesionální výklad a naší Stele Vinařové za zorganizování této vskutku nádherné akce.