Seniorský víceboj

Datum: 
11.11.2023, 13:30
Kde: 
SPORTOVNÍ HALA LUŽINY Bellušova 1877/68, Praha 5 – Stodůlky

 
 

Vyhlášení soutěže

 
SENIORSKÝ VÍCEBOJ
(určeno pro muže i ženy)
 
Termín:          sobota 11. 11. 2023 (odpoledne)
 
Místo:             SPORTOVNÍ HALA LUŽINY
                        Bellušova 1877/68, Praha 5 – Stodůlky
 
Spojení:          Metro „B“ do stanice LUKA, dále 1 stanice bus č. 174, 225 aj.
                        do stanice AMFOROVÁ.
Autem využijte parkoviště kolem haly v sídlišti, případně další sídlištní
parkoviště.  Pozor! Parkoviště pod halou už není volně využitelné.
 
Účast:                        soutěž je určena pro všechny zájemce od 55 let
 
Kategorie:                kat.  I:      55 – 64 let           (1968 – 1959)   
                                  kat.  II:     65 – 74 let           (1958 – 1949)
                                  kat.  III:   75 a více let         (1948 a dříve)
 
Prezence:                   13.30 – 14.15  hod.
 
Zahájení:                    14.30 hod.
 
Přihlášky:                   nejpozději do 3. 11. 2023
 
                                  na adresu pizova@caspv.cz
 
Pojištění:        Všichni účastníci akce jsou pojištěni úrazovým pojištěním organizátora.
 
S sebou:         Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
 
 
Disciplíny víceboje:
                        1)  házená:                 10 hodů tenisovým míčkem na branku
2)  kopaná:                 10 kopů fotbalovým míčem na branku
3)  frisbí:                     10 hodů létajícím talířem na cíl (branku)
4)  florbal:                   10 střel florbalovou hokejkou na branku
5)  basketbal:              10 hodů na koš
6)  stolní tenis:            10 úderů na cíl, pálka a míček na stolní tenis
7)  šipky:                     10 hodů na terč

 
Hodnocení víceboje:
Sčítají se dosažené body (gól, koš = 1 bod) z disciplín č. 1 až 6, při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek v disciplíně č. 7 (šipky). První tři soutěžící ve všech kategoriích obdrží medaile, všichni diplomy a drobné ceny.
 
 Poznámka :  Všechno potřebné vybavení pro účastníky víceboje (míče, pálky, florbalové hole, létající talíře, šipky) dodá a zapůjčí pořadatel. Před zahájením soutěže bude ke všem disciplínám provedena instruktáž.
 
 
Technická ustanovení a pravidla jednotlivých disciplín
 
1) Házená – předepsány tenisové míče, hází se horním obloukem, florbalová branka, 
    vzdálenosti pokusů I. a II. kat. 6 m, III. kat. 4 m; gól platí při přímém zásahu
    do branky, neplatí odrazem od země nebo doskákáním.

 
2) Kopaná – fotbalové míče různých druhů a velikostí, platí pouze kop nohou, branka také
    florbalová, vzdálenosti pokusů stejné jako u házené.

 
3) Frisbí – hází se „plastovými talíři“ průměr cca 25 cm jakýmkoliv způsobem (forhend,
    bekhend), branka 90x60 cm, vzdálenosti pokusů I. a II. kat. 4,5 m, III. kat. 3,5 m, gól platí
    pouze při přímém zásahu brány, neplatí odrazem od země nebo doklouzáním.

 
4) Florbal – předepsána jakákoliv florbalová hokejka a míček, střela může být úderem nebo
    tahem, branka 90x60 cm, vzdálenosti pokusů stejné jako u frisbí.

 
5) Basketbal – k dispozici míče různých druhů, velikostí a váhy, vzdálenosti pokusů I. a II.
    kategorie 2,5 m od koše, III. kategorie odkudkoliv, možno házet jakýmkoliv způsobem
    (horem, spodem, jednoruč, obouruč).

 
6) Stolní tenis – pálkou na stolní tenis se po nadhozu z ruky trefuje míček do koše umístěného
    na zemi, vzdálenosti pokusů I. a II. kategorie 2,5 m, III. kategorie 2 m, průměr
   koše 40 – 50 cm.

 
7) Šipky – rozměr terče 40x40 cm, vzdálenosti pokusů jako u stolního tenisu, počítají se
    pouze šipky, které zůstanou zapíchnuté v terči.

 
 
 
 
Praha, říjen 2023
 
 
Lubomír Čejka, v.r.                                                          Václav Šercl, v.r.
            vedoucí komise RS                                                           za SPV Praha
 
 
 
Za správnost: J. Rosenbaumová