Tříkrálové setkání - Klecanský zpravodaj 2/2020

Reportáž a fotky z tříkrálového setkání najdete na stránkách 14/15.