STOP Stodůlecký posel, zpravodaj městské části Praha 13

Informace o turnaji v pétanque najdete na stránce 21.