Reportáž z AkSenHer 2017

Letošní AkSenHry se konaly již tradičně první záříjovou neděli ve sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech.
Od deváté hodiny začali organizátoři a dobrovolníci v areálu připravovat vše potřebné. Pomáhal i správce areálu, pan Veverka. O půl desáté byla zahájená prezence účastníků. V deset hodin byly AkSenHry 2017 oficiálně otevřeny. Nad letošními AkSenHrami převzal záštitu radní Prahy 7 pro sportovní oblast, pan František Vosecký.
Předpověď počasí nebyla nejlepší, ale na účasti to naštěstí nebylo znát. Potěšili nás úplně nové tváře, ale velmi rádi jsme se přivítali i s našimi věrnými a už nám dobře známymi účastníky AkSenHer.. Ze sesterského slovenského AkSenu dorazily dvě seniorky z Prešova a dvě z Bratislavy. 
Jako první byla odstarována chůze „Nordic walking“ na 600 m, a to ve čtyřech kategoriích: ženy/muži, pod 70 let/nad 70 let. Po ukončení tohoto závodu souběžně následovaly soutěže ve stolním tenisu, tenisu a seniorském pětiboji.
V celém areálu nastal pohyb, soutěžíci závodili, dobrovolníci zapisovali výsledky, fotografové fotili. Z iniciatívy jednoho účastníka se konal jeden závod navíc - běh na 300 metrů, tzn. jeden okruh. Zúčastnili se ho soutěžící, kteří už měli absovovány všechny disciplíny, na které se přihlásili. Pohyb ustal až před obědem, který se koná tradičně v přilehlé venkovní restauraci Na Baště. Mezitím dorazili na hřiště tři hudebníci z Nového pražského dixielandu, a než se připravilo vyhlašování, došlo i na tanečky. Zpestřením dne byla i nabídka knih, které věnoval Knižního klub. Desítky knih vyložených na pinpongovém stolu byly rozebrány za pár minut. Mezitím organizátoři připravili vše k vyhlašování vítězů. Výsledky jednotlivých sportovních disciplin vyhlásila koordinátorka aktivit AkSen a vedoucí AkSenHer, Maja Mamajová. Medaile, poháry a ceny předala jednatelka Emília Wardrop Mamajová a radní z MČ Praha 7, pan František Vosecký. 
Počasí nám nakonec přálo. Vzhledem k tomu, že všichni jsme byli převážně v pohybu, bylo tak akorát...
AkSenHer 2017 se zúčastnilo celkem 33 soutěžicích, 20 žen a 13 mužů. Šest přihlášených seniorů účast z různých důvodů (předpověď počasí, nemoc) vzdalo. Nejstarší seniorce, která soutěžila ve stolním tenisu, bylo 87 let. 
Děkujeme všem, bez kterých by letošní AkSenHry nemohly být takové, jaké byly: radnímu Františku Voseckému za záštitu, MČ Praha 7 a Nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci za finanční podporu, hotelu Blu Radisson Alcron za poskytnutí cen pro vítěze, podobně tak společnostem Modrá sovička, iPilot, Aquapalace Praha, Tchibu, pojišťovně Aegon, Alze c.z., Knižnímu klubu, firmě Danone, Jumex a Fresenus Kabi za občerstvení pro soutěžící, Darince Farkašové a její firmě za veškerou pomoc a podporu, dobrovolníkům - studentům z Gymnázia Nad Alejí, z Nových Zámků a dobrovolníkovi ze Sokola Břevnov za zapisování výsledků, Nadě Motyčkové za prezenci, Vladimíru Slivkovi za vedení soutěže v tenisu, Pavlu Vintrichovi a Pavlu Šlechtovi za pomoc a pořízení fotek, firmě Ultimate a panu Václavu Voloczkovi za zapůjčení discgolfu, Gymnáziu Nad Štolou za laskavé poskytnutí sportovního areálu, správci areálu panu Veverkovi za ochotu a vstřícnost, a v neposlední řadě všem aktivním seniorům, účastníkům sportovních her.
Budeme se těšit příští rok! 
Na fotografie z AkSenHer 2017 se podívejte v naši fotogalerii.
Výsledky jednotlivých disciplin najdete v přiložených "pdf" souborech.