Reportáž z AkSenHer 2017

Letošní AkSenHry se konaly již tradičně první záříjovou neděli ve sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech.
Od deváté hodiny začali organizátoři a dobrovolníci v areálu připravovat vše potřebné. Pomáhal i správce areálu, pan Veverka. O půl desáté byla zahájená prezence účastníků. V deset hodin byly AkSenHry 2017 oficiálně otevřeny. Nad letošními AkSenHrami převzal záštitu radní Prahy 7 pro sportovní oblast, pan František Vosecký.
Předpověď počasí nebyla nejlepší, ale na účasti to naštěstí nebylo znát. Potěšili nás úplně nové tváře, ale velmi rádi jsme se přivítali i s našimi věrnými a už nám dobře známymi účastníky AkSenHer.. Ze sesterského slovenského AkSenu dorazily dvě seniorky z Prešova a dvě z Bratislavy. 
Jako první byla odstarována chůze „Nordic walking“ na 600 m, a to ve čtyřech kategoriích: ženy/muži, pod 70 let/nad 70 let. Po ukončení tohoto závodu souběžně následovaly soutěže ve stolním tenisu, tenisu a seniorském pětiboji.
V celém areálu nastal pohyb, soutěžíci závodili, dobrovolníci zapisovali výsledky, fotografové fotili. Z iniciatívy jednoho účastníka se konal jeden závod navíc - běh na 300 metrů, tzn. jeden okruh. Zúčastnili se ho soutěžící, kteří už měli absovovány všechny disciplíny, na které se přihlásili. Pohyb ustal až před obědem, který se koná tradičně v přilehlé venkovní restauraci Na Baště. Mezitím dorazili na hřiště tři hudebníci z Nového pražského dixielandu, a než se připravilo vyhlašování, došlo i na tanečky. Zpestřením dne byla i nabídka knih, které věnoval Knižního klub. Desítky knih vyložených na pinpongovém stolu byly rozebrány za pár minut. Mezitím organizátoři připravili vše k vyhlašování vítězů. Výsledky jednotlivých sportovních disciplin vyhlásila koordinátorka aktivit AkSen a vedoucí AkSenHer, Maja Mamajová. Medaile, poháry a ceny předala jednatelka Emília Wardrop Mamajová a radní z MČ Praha 7, pan František Vosecký. 
Počasí nám nakonec přálo. Vzhledem k tomu, že všichni jsme byli převážně v pohybu, bylo tak akorát...
AkSenHer 2017 se zúčastnilo celkem 33 soutěžicích, 20 žen a 13 mužů. Šest přihlášených seniorů účast z různých důvodů (předpověď počasí, nemoc) vzdalo. Nejstarší seniorce, která soutěžila ve stolním tenisu, bylo 87 let. 
Děkujeme všem, bez kterých by letošní AkSenHry nemohly být takové, jaké byly: radnímu Františku Voseckému za záštitu, MČ Praha 7 za finanční podporu, hotelu Blu Radisson Alcron za poskytnutí cen pro vítěze, podobně tak společnostem Modrá sovička, iPilot, Aquapalace Praha, Tchibu, pojišťovně Aegon, Alze c.z., Knižnímu klubu, firmě Danone, Jumex a Fresenus Kabi za občerstvení pro soutěžící, Darince Farkašové a její firmě za veškerou pomoc a podporu, dobrovolníkům - studentům z Gymnázia Nad Alejí, z Nových Zámků a dobrovolníkovi ze Sokola Břevnov za zapisování výsledků, Nadě Motyčkové za prezenci, Vladimíru Slivkovi za vedení soutěže v tenisu, Pavlu Vintrichovi a Pavlu Šlechtovi za pomoc a pořízení fotek, firmě Ultimate a panu Václavu Voloczkovi za zapůjčení discgolfu, Gymnáziu Nad Štolou za laskavé poskytnutí sportovního areálu, správci areálu panu Veverkovi za ochotu a vstřícnost, a v neposlední řadě všem aktivním seniorům, účastníkům sportovních her.
Budeme se těšit příští rok! 
Na fotografie z AkSenHer 2017 se podívejte v naši fotogalerii.
Výsledky jednotlivých disciplin najdete v přiložených "pdf" souborech.