Melánia

AkSen som spoznala ked som hľadala priateľských ľudí, ktorí by mi pomohli prekonať samotu. Po smrti manžela mi AkSen pomohol postaviť sa opäť na nohy a začala som znovu žiť. Nadviazala som veľa blízkych vzťahov, zúčastňujem sa roznych spoločenských aktivít, učím sa na počítači, chodím do tanečnej školy a stretávam sa s novým priateľkami.