Klecanský zpravodaj, září 2018

Kondolence AkSen k úmrtí pana Josefa Šťastného, obyvatele Domu s pečovatelskou službou., na stránce 22.