Klecanský zpravodaj, únor 2019

Reportáž z novoročního setkání v Domě s pečovatelskou službou v Klecanech najdete na stránkách 6/7.