Klecanský zpravodaj, únor 2014

Dne 15. 12. jsme se sešli v zasedací místnosti. Přišly nás pohostit a obdarovat členky občanského sdružení AkSen – aktivní senior. Paní Alena Zagorová, Mária Mamajová a její dcera Emilia Wardrop přinesly dárky, které zakoupily z příspěvku členů organizace YPO (Young Presidents Organization). Překvapením byla fenka Brusinka s canisterapeutkou Barborou Chuecos, které slíbily pravidelné návštěvy DPS i v novém roce. Pan Petr Opava hrál a zpíval koledy a všichni se k němu s radostí přidali. Strávili jsme krásné odpoledne plné vzájemného poznání a porozumění.