Klecanský zpravodaj, leden 2017

Krátkou reportáž o adventním odpoledni, které zorganizoval AkSen v Domě s pečovatelskou službou, najdete na sttraně 17.