Klecanský zpravodaj, duben 2018

Kondolence AkSen k úmrtí paní Vlasty Trnkové, obyvatelce Domu s pečovatelskou službou., na stránce 16.