Klecanský zpravodaj, červen 2020

Na straně 12 Klecanského zpravodaje jsou naše vzpomínky na zemřelé obyvatelky Domu s pečovatelskou službou, Jiřinu Koktanovou a Marii Hejzlovou.