Klecanský zpravodaj, červen 2015

Na stríánce 22 Klecanského zpravodaje červen/2015 je článek o návštěvě cyklistů z AkSen v Domě s pečovatelskou službou.