Klecanský zpravodaj, červen 2014

O AkSen: Zpráva o charitativní akci AkSen v domě s pečovatelskou službou v Klecanech vyšla v Klecanském zpravodaji únor/2014 a červen/2014.

Klecanský zpravodaj, červen 2014

Dobrou atmosféru na dvorku DPS jsme si zopakovali 8. 5. 2014 – v den volna a uctění konce II. světové války. Tehdy se u nás objevili cyklisté s velkým jízdním programem, který přerušili a u ohniště si odpočinuli při opékání buřtíků a mlsání pečiva. Nabídli i osazenstvu našeho DPS a zábava se zase vesele rozběhla. Vedla je Alena Zagorová a Maria Mamajová ze sdružení AKSEN (aktivní senior), které nás navštívily a štědře obdarovaly už při posledních Vánocích v prosinci 2013.