Diskuse "Příběhy aktivního seniorství" na NGO Marketu

Členka týmu AkSen, Daniela Radková, se zúčastnila diskuse na NGO Marketu, který se konal dne 11. 4. 2018 ve Foru Karlín. Téma diskuse bylo: PŘÍBĚHY AKTIVNÍHO SENIORSTVÍ. Jak vidí průběh organizátor tohoto kulatého stolu z organizace KEYNOTE? Senioři nemají vůbec volný čas! Tedy alespoň ti, kteří vystoupili 11.4 v rámci NGO Market na diskusi „Příběhy aktivního seniorství“. Poděkování patří paní Elišce Klepalové z Centra aktivního stárnutí, Daniele Radkové z AkSen - aktivní senior, z.s., Janu Eichnerovi ze Staré gardy - Senior klubu Asociace Kuchařů a cukrářů ČR, z.s. a paní Lence Komendové ze Života 90. Jejich energie, činorodost a radost ze života mohou být inspirací. A jaký poznatek si z diskuse odnesla Daniela? Největší problém jsou osamělí senioři ( jak je dostat mezi lidi ?), a pak nejednotný systém v informovanosti pro seniory, kde se co děje, nabízí, chystá. A to jsou právě témata, kterými se AkSen trvale zabývá a na zlepšení kterých se snaží svojí činností přispět.