Cestovatelský čtvrtek - IZRAEL

Na cestovatelském čtvrtku dne 25. 10. jsme se potkali s jedenáctiletým žákem Metodějem Stránským, který za námi přicestoval ze Šumavy, kde trvale bydlí. Podívali jsme se s ním prostřednictvím fotografií do Izraele, který byl pro něj cestovatelskou tužbou, proto mu rodiče cestu tam umožnili. Metoděj nás provedl všemi významnými místy izraelského státu, obeznámil nás s místními zvyky, historií, politikou, zkrátka vším, co při této cestě zaznamenal. Bylo obdivuhodné, co všechno si pamatoval, i co všechno si po návratu z cesty nastudoval. Dokonce se pustil do studia hebrejštiny. Prezentace byla nejenom poučná, ale i zábavná. Moc Metodějovi děkujeme a budeme se těšit někdy příště.