6. ročník turnaje O PUTOVNÍ POHÁR PEPY PROCHÁZKY V PÉTANQUE zná své vítěze

Prostor za Letohrádkem Kinských připomínal v neděli 4. 10. 2020 opět francouzský park, plný soustředěných hráčů pétanque při hodu, nebo skloněných nad kovovými koulemi při měření vzdáleností, ať už okem nebo měřícím pásmem. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev aktivních seniorů a seniorek, což je plná kapacita pro osm drah. Putovní Pohár Pepy Procházky v Pétanque, nazvaný „5P“ si letos odnáší družstvo OLD STARS z Prahy 17. GRATULUJEME! Na druhém místě se umístilo družstvo RADOST a na třetím družstvo MIX. Po odevzdání cen vítězným družstvům následovalo losování cen od mentora turnaje Pepy Procházky, takže si přišli na „své“ i hráči, kterým se na turnaji tolik nedařilo. Těch „P“ však bylo letos o něco více: krásné slunečné Počasí, Poslední den Před omezením venkovních aktivit, Pozitivní Přístup a dobrá nálada zúčastněných seniorů. Děkujeme spolupořadateli turnaje Městské části Praha 5 za finanční podporu, Lucii Čmelíkové a kustodům z Národopisného muzea za vstřícnost a skvělý servis, vedení Národopisného muzea za umožnění vstupu do expozice pro účastníky turnaje zdarma, dále Nadaci Krása pomoci, firmám Farkasova International, Dr. Max a Tchibo za sponzorství, o.p.s. Mezi námi za účast a pomoc při turnaji, dále Pepovi Procházkovi za zaštítění turnaje a pomoc při počítání výsledků, rozhodčí turnaje Maji Mamajové, organizátorům i účastníkům. Ti všichni mají svůj nezanedbatelný podíl na úspěšném průběhu letošního turnaje. Výsledkovou listinu najdete v příloze, fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.