ÚMK ZVE - Král Jan Lucemburský

Datum: 
21.11.2019, 17:00
Kde: 
Ústřední městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 2, Praha 1

KULTURNÍ DĚJINY STŘEDOVĚKU 
Zakladatel lucemburské dynastie v Českém království byl v historiografii hodnocen rozporuplně, a to již svými současníky. Zatímco ho francouzská literatura velebila jako ideálního panovníka a hrdinu, zbraslavský opat Petr Žitavský viděl spíše stinné stránky jeho osobnosti a způsobu vlády v Čechách. Cílem přednášky je zamyšlení nad některými vžitými stereotypy, nad zdánlivým rozporem mezi Janovou českou a zahraniční politikou, nad jeho osobními vlastnostmi a vztahem k synu Karlovi, jemuž otevřel cestu k evropským dvorům. 
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Vstupné: 50,- Kč