TJ SLAVOJ BŘEVNOV ZVE - Seniorský víceboj

Datum: 
1.12.2019, 09:30
Kde: 
TJ Slavoj Břevnov, Bělohorská 7, Praha 6

Sport pro všechny Praha
ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov 
 
 
SENIORSKÝ VÍCEBOJ 
(určeno pro muže i ženy)
 
Termín konání:        neděle  1. 12. 2019
 

Místo:                        tělocvična TJ Slavoj Břevnov, Praha 6, Bělohorská 7

 
Doprava:                   tramvaj č. 22, 25 do zastávky „Malovanka“ (přímo proti tělocvičně) 
bus č. 143 od M A Dejvická 
 
Účast:                        soutěž určena pro všechny zájemce od 55 let
 
Kategorie:                 55 - 64 let        (1964 – 1955)   
                                   65 – 74 let        
(1954 – 1945)
                                   75 – a více let  (1944 a dříve)
 
Prezence:                   9.30 - 10 hod.
 
Zahájení:                  10.15 hod.
 
Přihlášky:                nejpozději do 24. 11. 2019
                                  e-mail: pizova@caspv.cz       
 
Pojištění:       Všichni účastníci jsou od 1. 2. 2019 úrazově pojištěni smlouvou s pojišťovnou VZP. Podrobnosti na www.olympic.cz/pojisteni
 
S sebou vezmi sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, pití
 
Občerstvení je možné v restauraci v přilehlém objektu.
 
Disciplíny víceboje: 
                        1)  basketbal:   10 hodů na koš 
2)  fotbal:          10 kopů fotbalovým míčem na branku 
3)  házená:        10 hodů tenisovým míčkem na branku
4)  frisbí:           10 hodů létajícím talířem na cíl (branku)
5)  florbal:        10 střel florbalovou hokejkou na branku
                       6)  stolní tenis:  10 úderů na cíl, pálka a míček na stolní tenis
7)  šipky:           10 hodů na terč

 
Hodnocení víceboje:
Sčítají se dosažené body (gól, koš = 1 bod) z disciplín č. 1 až 6, při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek v disciplíně č. 7 (šipky). První tři soutěžící ve všech kategoriích obdrží medaile, všichni diplomy a drobné ceny. 
          
 
Poznámka:     Před vyhlášením výsledků budou pro soutěžící připraveny ukázky netradičních sportů (indiaka, lakros, síťky), které si bude možné vyzkoušet.

Všechno potřebné vybavení pro účastníky víceboje (míče, pálky, florbalové hole, létající talíře, šipky ...) dodá a zapůjčí pořadatel. Před zahájením soutěže bude ke všem disciplínám provedena instruktáž. Pro starší kategorie je upravena vzdálenost pokusů, je možno použít např. lehčí míče apod.

 
Praha, říjen 2019
 
 
Lubomír Čejka, v.r.                                         Václav Šercl, v.r.
          vedoucí komise RS                                                za SPV Praha
 
 
 
Za správnost: J. Rosenbaumová