Přednáška - Posvátné výšiny

Datum: 
20.9.2017, 19:00
Kde: 
Ústřední městská knihovna, Mariánské nám., Praha 1, malý sál

V novém přednáškovém cyklu se známý spisovatel a výtvarník zamyslí nad fenoménem posvátných výšin. Na šesti příkladech se pokusí ukázat konstanty (motiv počátku, středu a posvátna) mythopoetického vztahu člověka k přirozeným dominantám krajiny:
- Podle Tóry začal nový svět na hoře Ararat. Podobně v představách Egypťanů vznikl život na prvotním pahorku Benben, který se nejprve vynořil z kosmického praoceánu. 
- Starozákonní hora Sinaj je místem, kde se setkal člověk (Mojžíš) s Bohem. 
- Podle starých Řeků žili bohové na posvátném Olympu. 
- Tibetská Kailás připomínající plastickou mandalu představuje pro tři náboženství posvátný střed světa. 
- Tajemný Avalon byl posvátným středem artušovského světa. 
- Mezi posvátné hory patří i Říp, hora počátku českého mýtu. 
Přednáší Václav Vokolek.
Cena: 40,- Kč