přednáška NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Datum: 
17.4.2018, 16:00
Kde: 
KKC, Přístavní 24, Praha 7 Holešovice, 1. patro, číslo dveří 107

Interaktivní setkání s Ivanou Horákovou vás seznámí s praktickými základy nenásilné komunikace, která přináší jasnost do dialogu, rozvíjí schopnost vcítění, umění naslouchat, redukuje stres a buduje porozumění. Toto učení nám pomáhá v uvědomení našich lidských potřeb, jejich jasném vyjádření a budování důvěry ve vztazích. Cílem je prohloubení naladění na sebe i na druhé a změna způsobu, jakým mluvíme a nasloucháme sobě i ostatním a zároveň ujasnění vlastních potřeb i potřeb druhých, které se do komunikace promítají.
Vstup je volný.
Registrujte se prosím na:
Helena Brožková, helena.brozkova@obcanskeporadny.cz