Karel Hynek Mácha - MÁJ: zamyšlení, tip na výlet a přednes

Datum: 
1.5.2020, 12:45 - 27.5.2020, 12:45
Kde: 
youtube
Tip na výlet na vyhlídku Máj najdete zde: http://www.svylety.cz/vyhlidka-maj/

Čtení melodramatu MÁJ najdete zdehttps://www.youtube.com/watch?v=zI2_mlMrlfg

Zdeněk Zahradník
     * 3. 6. 1936 v Lomnici nad Popelkou. V letech 1954 - 58 vystudoval kompozici na hudební fakultě AMU, kterou absolvoval ve třídě 
prof. Václava Dobiáše. 
     Pracoval jako lektor pro vokální hudbu při Městském domě osvěty v Praze, poté vyučoval teoretické předměty na Lidové konzervatoři, později 
i na Pražské konzervatoři. Od roku 1965 zároveň působil jako hudební režisér
v gramofonové redakci vážné hudby Supraphonu. Časem zde převzal vedení této redakce i po stránce dramaturgické. Během více než 35 let působení 
v Supraphonu se podílel na nahrávkách více než tisícovky titulů, z nichž mnohé získaly prestižní mezinárodní ocenění.
     Již od studijních let vystupoval jako klavírista při interpretaci svých skladeb a v koncertech hudby a poezie Lyry Pragensis i v rámci Mezinárodního festivalu koncertního melodramu v Praze, v současné době spolupracuje 
při pořadech „Léčivého divadla“ Gabriely Filippi a působí jako hudební režisér. 
     Opakovaně byl zvolen předsedou Společnosti českých skladatelů, v tomto postavení se neúnavně zasazuje o provádění české soudobé hudby.  
     S Českým nonetem a sólisty z řad profesionálních pěvců, studentů 
i žáků Zdeněk Zahradník nastudoval a řídí představení své opery „Popelka“, kterou zkomponoval na libreto Kamila Bednáře. Od premiéry v roce 2011 
se na různých místech republiky s velkým ohlasem uskutečnilo 
už 38 představení pro děti i dospělé. 
 
Za všestrannou podporu děkujeme:
        
Informace: 
731 409 039, 723 784 117, 251 553 996, 
db.ahuv@seznam.czwww.ahuv.cz
S p o l e č n o s t    č e s k ý c h    s k l a d a t e l ů
člen Asociace hudebních umělců a vědců
Vás s potěšením zve na slavnostní jubilantský koncert
Zdeněk Zahradník 
melodram na báseň
Karla Hynka Máchy
M Á J

Účinkují:
Iveta Jiřičková - Jarmila, Marek Pavlíček - básník, 
Vojtěch Hrabák - plavec, Vilém
Kristina Kubová - zpěv - II. intermezzo (Sen Jarmily)

Stamicovo kvarteto:
Jindřich Pazdera
 a Josef Kekula - housle
Jan Pěruška - viola, Sebastian Tóth j.h. – violoncello
Ivana Pokorná - harfa, Marie Wiesnerová – klavír

 
neděle 1. května 2016 v 19:30
Pálffyovský palác

Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana
Vstup volný – vstupné dobrovolné
Zdeněk Zahradník / Karel Hynek Mácha
Máj
 
       I. zpěv: „Byl pozdní večer, první máj“
     II. zpěv: „Klesla hvězda s nebes výše“
 
    III. zpěv: „Nad temné hory růžný den vyvstav“
 
    Intermezzo (Sen Jarmily): „Stojí hory proti sobě“
 
    IV. zpěv: „Krásný máj pominul“
 
 Slovo autora
     Verše Máchova Máje ve mně probouzely hudbu od okamžiku, kdy jsem 
je prvně poznal. S knížkou Máje místo not jsem si u klavíru četl verše 
a improvizoval k nim. Později jsem se pokusil hudbu, která mě v tu chvíli napadala, zapsat. Byly to mé první skladatelské pokusy, z nichž posléze vznikla kantáta s melodramatickými částmi provedená již v roce 1954.    Nemohl jsem tušit, že právě tato prvotina rozhodne o mé další životní dráze.  Okouzlení Máchovým dílem mne pak provázelo i během studia kompozice na pražské Akademii hudebních umění; na mém absolventském koncertě 
v Domě umělců v Praze zazněly v roce 1958  Tři symfonické obrazy inspirované Májem“ (Touha a prokletí - Poslední noc - Tam na své pouti).  
Z podnětu harfistky Českého concertina Zlaty Fořtové jsem se k Máji 
znovu vrátil a zhudebnil jej jako koncertní melodram. Po pražské premiéře 
v roce 1962 se toto dílo stalo mou nejhranější kompozicí.  
V následujícím roce pak vydal Český hudební fond i klavírní úpravu Máje 
s českým a francouzským textem (přebásnil Charles Moisse).     
     Nového nastudování Máje pro uvedení na komorním festivalu v Trutnově v roce 1986 se spolu s Milanem Friedlem ujalo Stamicovo kvarteto 
s harfistkou Ivanou Pokornou a klavíristou Petrem Adamcem. Na dalších  reprizách se podílela řada českých herců (Rudolf  Pellar, Bořivoj Navrátil 
s Věrou Slunéčkovou, Jan Hartl, Miloslav Doležal, Vladimír Jopek, 
Gabriela Filippi, Ernesto Čekan, Filip Sychra). 
     V roce 1996 vyšla nahrávka Máje s Rudolfem Hrušínským 
ve vydavatelství Gramofonové závody Loděnice. Pro další nahrávku, 
kterou vydalo nakladatelství Clarton v roce 2009, jsem nově vytvořil 
obě intermezza. Pro první intermezzo jsem elektronickou cestou přetransformoval hudební motivy druhého intermezza. Verše intermezza jsem svěřil mezzosopránu doprovázeného sólovou harfou. Zatímco všechna dosavadní provedení - včetně již citované první nahrávky - pouze tlumočí básnický text, rozhodl jsem se v nové nahrávce uskutečnit svůj původní záměr, s nímž jsem kdysi hudbu komponoval: dramaticky ztvárnit tragický příběh Jarmily a Viléma viděný očima básníka – Karla Hynka Máchy.  Jarmila v tomto pojetí nekončí svůj život již v prvním zpěvu, jak jeho  závěrečné verše mohou napovídat, ale vidí svůj obraz na hladině jezera 
a slyší volání přírody, která ji zve k lásky hrám. Také ve třetím zpěvu 
je to Jarmila, která sleduje cestu svého milého na popravu a přebírá 
v nejdramatičtějším místě úlohu vypravěče. Celý příběh vypráví sám 
Karel Hynek Mácha a v závěrečném zpěvu spojuje svoji nenaplněnou lásku 
s osudem Vilémovým. 
     Po památném provedení v hradní kapli na Bezdězu v roce 2000 zaznívá Máj již tradičně vždy prvního května na hradě Valdštejně, který je podobně jako Bezděz úzce spjat s Karlem Hynkem Máchou. Letos již pošestnácté…
Přeji Vám ničím nerušený zážitek.  Zdeněk Zahradník
P.S.: Vaše dojmy z koncertu rád uvítám: zzahradnik@centrum.cz