Dobrodružné putování - Večerní Pražské věže

Datum: 
18.9.2017, 17:00
Kde: 
nádvoří Novoměstské radnice

Večerní Pražské věže budou v pondělí 18. září 2017 od 17 do 23 hod. 
-velká dobrodružná pro dospělé a zdatné děti
 Právě věže dělají Prahu Prahou, jsou jich stovky a my se společně pokusíme znát jejich jména a příběhy.

Odkud budete obdivovat večerní Prahu? Nahoru půjdete na Emauzy mezi dvě bílé věže, na věž kostela na Pankráci, na jednu z věží Prašná brána, Malostranská mostecká a Staroměstská mostecká, nově si prohlédnete Karlův most z věže Sovových mlýnů, vyšplháte na věž Novoměstské radnice, za doplatek na místě u pokladny v hodnotě 100Kč se na startovní průkaz můžete podívat na Žižkovskou televizní věž, nově se podíváte do největší z terasových zahrad pod Pražským hradem, do Furstenberské zahrady, komentované prohlídky budou v kostele sv. Havla, na Pražském hradě n avštívíte Zlatou uličku. Celý výčet věží se ještě může do zahájení hry mírně pozměnit. 
Po Praze se budete pohybovat podle mapy z roku 1938!!! 
Účastníci zdolávají věže v libovolném pořadí dle časů otevření věží dle itineráře, který účastníci obdrží na startu.
Soutěžící čeká spousta nástrah, úkolů a zážitků. Hlavně pak řada netradičních vyhlídek a nejméně 1000 schodů.
Prezentace: využijte možnosti v ne 17. 9. od 18 ti do 22 hod. v restauraci v Podskalské celnici na Výtoni, pak budete moci startovat z domova a začít odkudkoli, jinak od 17. hod. 18. 9. na nádvoří Novoměstské radnice, kde je také cíl hry. Na prezentaci obdrží každý startovní průkaz opravňující bezplatné vstupy na věže, mapu z roku 1938, itinerář s otevíracími hodinami, popisem a úkoly, turistickou absolventskou vizitku s motivem hry. 
Začátek hry bude pro všechny v pondělí v 18.9. od 17 hod., cíl do 23 hod. na Novoměstské radnici. O co hrajeme? O zlatou kostičku v cíli.
http://www.prazske-veze.cz/ přihlášky, video, foto a další info